ปี 2552 จะถูกจดจำว่าเป็นปีซึ่งประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมพลังครั้งใหญ่เท่าที่มีการบันทึกไว้ เพื่อท้าทายผู้นำโลกให้พลิกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย

กรีนพีซอยู่แนวหน้าของกิจกรรมรณรงค์ทั้งก่อนและระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนซึ่งมีผู้นำอันทรงอิทธิพลของโลกเข้าร่วม ตลอดกระบวนการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อเรียกร้องหลักของเราชัดเจน นั่นคือเราต้องการข้อตกลงที่เป็นธรรม มุ่งมั่นและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อปกป้องโลกจากหายนะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ