ก้าวข้ามขีดจำกัด

.. 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของผู้คนทั่วโลกและสำหรับกรีนพีซที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน เช่นเดียวกับการดำเนินงานภายใน ปี 2560 ถือเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเราได้ตั้งสำนักงานใหม่ในประเทศมาเลเซีย หลังจากที่เราได้ทำงานมานานกว่าทศวรรษครึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย มาเลเซียถือว่าเป็นพื้นที่อันสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคและพวกเราก็ตื่นเต้นที่จะเริ่มการทำงานรณรงค์ในพื้นที่ใหม่นี้ การขยายตัวในครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมสามปี แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่นอกเหนือไปจากการเตรียมการก็คือบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร ผู้สนับสนุนพนักงานที่เชื่อมั่นในพวกเรา ได้มาร่วมกันและยืนเคียงข้างเราตั้งแต่วันแรก ๆ

สำหรับเราแล้วนี่คือกรีนพีซ นี่คือชุมชนของผู้มีความเชื่อ ตลอดประวัติศาสตร์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้เห็นกลุ่มคนเช่นนี้มาร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของเราและพื้นที่อื่นๆที่ไกลออกไป ด้วยความเชื่อมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ และเป็นกระบอกเสียงให้กับธรรมชาติและผู้คน

เรามีความภูมิใจที่จะรายงานความคืบหน้าของงานรณรงค์ในปี พ.. 2560 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน

ในฐานะองค์กรระดับโลก กรีนพีซพร้อมเสมอที่จะรับมือกับสถานการณ์อันหลากหลายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่แตกต่างกันงานของเราในสี่ประเทศได้ขยายตัวไปสู่ผู้คนนับแสนบนวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรายินดีกับการที่ชุมชนของพวกเราได้ยกระดับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเพื่อจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและวิธีการทำงานของเรา (ที่ยึดมั่นในการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี) ยังคงมีพลัง

เราให้คำมั่นว่าจะทำงานรณรงค์ให้ดีขึ้น ก้าวต่อไปข้างหน้า และก้าวข้ามขีดจำกัดสาส์นจากคณะกรรมการบริหารยกระดับซ้า

อ่านรานงานประจำปี 2560 ที่นี่