‘โหมเราขอกำหนดอนาคตตนเอง’

จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก

ชายทะเลที่ทอดยาวระหว่างสิชลกับท่าศาลาเป็นผืนน้ำและแผ่นดินเรียงยาวประมาณ ๓๐ กม.บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นที่อาศัยของชีวิตคนหลายพันครัวเรือน ร่วมหมื่นชีวิตแต่ละครอบครัวชีวิตล้วนผูกพันอยู่กับผืนน้ำและหาดทรายตลอดจนธรรมชาตินานาชนิด ที่นี่คือ จิตวิญญาณของพวกเขา ผืนน้ำคือจิตวิญญาณ ชายหาดคือจิตวิญญาณ ป่าละเมาะและป่าชายเลนคือจิตวิญญาณ และองค์ประกอบที่คนภายนอกเห็นเป็นเพียงความสวยงามทางทัศนียภาพ เเต่สำหรับคนที่นี่ ทั้งหมดคือชีวิต

อ่านหรือดาวน์โหลด ที่นี่

ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ท…

มีส่วนร่วม ×