เราอาจรับรู้ว่าฝุ่น PM2.5 เป็นมลพิษทางอากาศที่อันตรายเพราะมีขนาดเล็กจนแทรกซึมเข้าสู่ระบบหายใจของเรา แต่สิ่งที่นับว่าอันตรายยิ่งกว่าคือองค์ประกอบที่อาจพบในฝุ่นอย่าง “ปรอท” ปรอทเป็นโลหะหนักที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบประสาท มีชีวิตวนเวียนอยู่ในธรรมชาติได้ยาวนานในทุกสภาพแวดล้อม สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารแบบทวีคูณ ในประเทศไทยแหล่งกำเนิดหลักของปรอทมาจากการเผาไหม้ถ่านหิน โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ กรีนพีซ ประเทศไทย จึงขอชวนอ่าน “รายงานการปลดปล่อยปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย” (Mercury Emission from Coal Plants in Thailand) ที่จะทำให้เรารู้จักปรอทในบริบทของประเทศไทยมากขึ้น สำรวจแนวโน้มของการปนเปื้อนปรอทในอาหาร และเห็นว่าการรั่วไหลของปรอทต่อระบบนิเวศเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร