#มลพิษทางอากาศ

เราทุกๆคนมีสิทธิ์พื้นฐานที่จะเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ การปนเปื้อนและทำให้อากาศเป็นมลพิษไม่ว่าจะมาจาก ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน โรงไฟฟ้า ภาคคมนาคม การเกษตรกรรม หรือมลพิษข้ามแดน ต่างก็ทำให้อากาศที่เราสูดหายใจกลายเป็นพิษกับร่างกายของเรา

มลพิษทางอากาศคือความท้าทายเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งทั้งในด้านสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของโลก เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 7 ล้านคนต่อปี

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน