พลังของสาธารณชน

เป้าหมายของกรีนพีซ คือการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของโลกและทุกสรรพชีวิต กรีนพีซทำงารณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบัน กรีนพีซมีสำนักงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 26 แห่งใน 55 ประเทศทั่วโลก กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในมาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ปี 2559 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก้าวไปสู่การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดในภูมิภาคเราทำงานด้วยการส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อชัยชนะของโลก เรายังคงขยายงานรณรงค์ให้กว้างออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มคนที่หลากหลายได้มาเข้าร่วม

ทั้งการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของสภาพภูมิอากาศซึ่งปูทางไปสู่ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาด การปกป้องผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการปกป้องมหาสมุทร สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและมีความสามารถในการฟื้นคืนจากวิกฤตหรืออนาคตที่ปลอดสารพิษ เป้าหมายของเราจึงต้องสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยง และเป็นพลังให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืน แต่เป็นผลลัพธ์ของปฏิบัติการอันกล้าหาญของปัจเจกชนที่นับจำนวนไม่ถ้วนและเมื่อผลกระทบได้เปลี่ยนแปลง ผลที่ได้จึงยั่งยืนและทวีคูณ เราเชื่อว่าอนาคตสิ่งแวดล้อมของเราขึ้นอยู่กับผู้คนหลายล้านคนในภูมิภาคนี้ที่เราแบ่งปันความมุ่งมั่นปรารถนาเดียวกัน

งานของเราในปี 2559 เข้าถึงประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้สร้างโอกาสให้ทุกคนได้พูดและลงมือทำเพื่ออนาคตของพวกเขาเอง เป็นการเตรียมพื้นฐานเพื่อรับประกันว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้แก่โลกของเรา