บริษัทต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังมลพิษทางพลาสติกที่กำลังลุกลามไปอย่างรวดเร็ว

บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast-moving consumer goods: FMCG) ทั้งหลายอยู่เบื้องหลังแบบจำลองเศรษฐกิจแบบกินทิ้งกินขว้างที่ก่อวิกฤตมลพิษพลาสติก

รายงานฉบับนี้พิจารณาถึงเจตจำนง แผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินการ ของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว ว่าได้คำนึงถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับใด

วิกฤตมลพิษพลาสติกเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ภาพอันน่าตระหนกของสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก และภาพของกองขยะสูงใหญ่ในเมืองที่สร้างความกังวลให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติกในการซื้อสิ่งที่จำเป็นเช่น อาหาร ไม่ว่าพวกเราจะชื่นชอบหรือไม่ก็ตาม แต่วัฒนธรรมกินทิ้งกินขว้างนั้นแพร่หลายทั่วโลก ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มาจากบริษัทต่าง ๆ เห็นได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ หลุมฝังกลบ พื้นที่ชุมชน แม่น้ำ และมหาสมุทร ร้อยละ  40 ของพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นในปี 2558 เป็นสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ การโปรโมทสินค้าในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำพวก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของแบรนด์นั้น ๆ เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการผลิตขนานใหญ่ (Mass Production) การบริโภคที่ล้นเกิน และนำไปสู่วิกฤตมลพิษพลาสติก

อ่านบทสรุปรายงานภาษาไทย คลิกที่นี่

อ่านรายงานฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามในภาคผนวกรายงาน คลิกที่นี่