รายงาน “บทวิพากษ์ของกรีนพีซต่อนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP’s Plastic Pollution Unmasked) นี้ กรีนพีซ ประเทศไทยมุ่งประเมินนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Packaging Policy) ของ 2 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์คือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ CPALL ซึ่งครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก-ส่งและร้านสะดวกซื้อที่สำคัญ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส และแม็คโคร เป็นต้น และบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานรณรงค์สาธารณะต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินสืบเนื่องมาเพื่อกระตุ้นให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้นำภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อกู้วิกฤตมลพิษพลาสติก เริ่มจากการจัดการพลาสติกที่ต้นทางอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ผ่านนโยบายที่มุ่งเน้นการลดใช้ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ และการเติม แทนการผลักภาระไปที่ผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะผ่านการให้ข้อมูล ส่งเสริมสิทธิและพลังของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้เกิดการลดรอยเท้าพลาสติกของผู้ผลิต และรู้เท่าทันการนำเสนอสินค้าในเชิงการตลาด