รายงาน

กอดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กุมภาพันธ์ 2016

การกอดนับเป็นสัมผัสแรกที่มนุษย์เราได้รับ การกอดเป็นการกระทำเพื่อแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่สามารถใช้ทุกสถานการณ์ แต่การโอบกอดที่สำคัญอีกโอบกอดหนึ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ การโอบกอดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวโกหกของเสื้อผ้าแฟชั่น สารเคมีอันตรายในเสื้อผ้าเด็กแบรนด์หรู

กุมภาพันธ์ 2014

งานวิจัยชิ้นใหม่ของกรีนพีซสากลได้ตรวจพบสารเคมีอันตรายหลายประเภทในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กและรองเท้าซึ่งผลิตโดยแบรนด์แฟชั่นสุดหรูจำนวน 8 แบรนด์ดัง

เรื่องราวของปิศาจในตู้เสื้อผ้า : A Little Story About the Monsters in Your Closet

มกราคม 2014

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากงานวิจัยของกรีนพีซชิ้นก่อนหน้านี้ และเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์โครงการล้างสารพิษ หรือ Detox การวิจัยนี้ได้ตรวจพบสารเคมีอันตรายในเนื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง อันเป็นผลมาจากการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต

สารพิษในเส้นใย: สวรรค์สำหรับการก่อมลพิษ

เมษายน 2013

รายงานฉบับล่าสุดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากทำงานรณรงค์ “ล้างสารพิษ” (Detox) ที่เผยให้เห็นว่ากระบวนการผลิตสิ่งทอเป็นตัวการหลักในการสร้างมลพิษทางน้ำในประเทศซีกโลกใต้ได้อย่างไรบ้าง

สารพิษในเส้นใย เงื่อนงำที่ซุกซ่อนในเสื้อผ้า

ธันวาคม 2012

สายน้ำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับวัฒนธรรมของประเทศเม็กซิโก แต่กระนั้นสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำกลับถูกคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมลพิษที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกับภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค 

สารพิษในเส้นใย: แฟชั่นระดับโลกและการผลิต

พฤศจิกายน 2012

กรีนพีซสากลได้จัดทำการสำรวจครั้งใหม่ซึ่งเจาะลึกเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นโดยได้ขยายขอบเขตการสำรวจให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นทั่วโลกกว่า 20 ยี่ห้อ อาทิ อามานี่ (Armani) ลีวายส์ (Levi’s) และซาร่า (Zara) และตรวจสอบหาสารเคมีอันตรายที่ครอบคลุมมากชนิดกว่าเดิม

ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้ พ.ศ. 2555

พฤษภาคม 2012

สารตะกั่วห้วยคลิตี้ ผลศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในลำห้วยคลิตี้ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “14 ปี คลิตี้รอคอย…ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ”

เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย

มีนาคม 2012

บริษัทเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ชั้นนำทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อวงจรมลพิษโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไร การทดสอบโดยการซักล้าง “เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย” เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงตรวจสอบเชิงปริมาณ ซึ่งตรวจหาปริมาณสารเคมีอันตรายใน กลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจากการซักเสื้อผ้าที่มีสารเคมีเหล่านี้ ปนเปื้อนอยู่

รายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” 2 ปัญหาที่ถูกละเลย

สิงหาคม 2011

รายงานเสื้อผ้าสกปรก 2 พบว่าเสื้อผ้าและรองเท้าที่ทำจากผ้าซึ่งวางขายอยู่ทั่วโลก มีใช้สารในกลุ่ม โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และจะแตกตัวเป็นโนนิลฟีนอล (Nonylphenol หรือ NP) ซึ่งเป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนานในห่วงโซ่อาหาร มีคุณสมบัติรบกวนกลไกการทำงานของฮอร์โมน และเป็นอันตรายได้แม้ในระดับเพียงเล็กน้อย

รายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” ฉบับย่อ

กรกฎาคม 2011

เสื้อผ้าสกปรก ความลับของสารพิษภายใต้ยี่ห้อเสื้อผ้าระดับโลก ภัยคุกคามจากสารพิษที่ไม่เคยถูกเปิดเผย

(ไม่ใช่) ขยะ

มีนาคม 2011

รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสียกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการวัสดุเหลือใช้และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์