หนังสือแบบเรียน ก ข ค ปฏิวัติพลังงานภาคพิสดาร เป็นคู่มือพลังงานฉบับย่อ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรีนพีซ กล่าวถึงสถานการณ์และข้อมูลสำคัญของระบบพลังงานในประเทศไทย เรียงตามลำดับพยัญชนะ “ก” ถึง “ฮ” หนังสือแบบเรียนดังกล่าวนี้เป็นคู่มือนำทางสู่อนาคตพลังงานสะอาดในประเทศไทย ที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางพลังงาน เป็นอิสระจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และเพิ่มการจ้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายตำแหน่ง

…ประเทศไทยจะเกิดความ ‘มั่นคง’ ทางด้านพลังงาน
…มีความ ‘มั่งคั่ง’ ทางด้านเศรษฐกิจ
…มีความ ‘มุ่งมั่น’ ในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
…นักการเมือง!!! ต้อง ‘มีวิสัยทัศน์’ ที่ดี
…และประชาชน!!! ต้อง “มีส่วนร่วม” วางแผนพัฒนา

อ่านหรือดาวน์โหลด ที่นี่

ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ท…

มีส่วนร่วม ×