“หัวใส ใช้พลังงาน (Smart Power)” คือคู่มือการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยการ ลด ละ เลิก การใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง

เนื้อหาประกอบด้วย
แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซ — หน้า 24
ทำไมต้อง หัวใสใช้พลังงาน — หน้า 38
ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ — หน้า 50
หัวใจใส ใช้พลังงาน ทำน้อยได้มาก — หน้า 66
ทางเลือกของสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองด้านพลังงาน — หน้า 90

 

 

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม