วันนี้เรามารู้จักกับ EPR หรือ Extended Producer Responsibility กันดีกว่าว่าจะช่วยให้ลดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) คืออะไร

EPR คือ หลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ กระจายสินค้า​ การรับคืน การเก็บรวบรวม การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการบำบัด

Infographic อธิบายตัวอย่างหลักการ EPR แบบง่ายๆ