การปกป้องสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

เช็คให้ชัวร์! อาหารทะเลที่เรากินอาจมาจากอุตสาหกรรมประมงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมประมงทำลายล้าง

อุตสาหกรรมอาหารทะเลขนาดใหญ่ มีการใช้การทำประมงทำลายล้าง ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานบนเรือประมงข้ามชาติ

กรีนพีซรณรงค์เพื่อเปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่

เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อให้อาหารทะเลมีความยั่งยืน ชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบได้ และปลอดภัยต่อแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

Humpback Whale in Tonga. © Paul Hilton / Greenpeace

คุณเองก็ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ได้

ติดตามข่าวสารงานรณรงค์ของเครือข่ายหรือองค์กรที่ผลักดันและปกป้องสิทธิแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนอาหารทะเลจากชุมชนประมงพื้นบ้านที่ทำประมงอย่างยั่งยืน

ร่วมแชร์ข้อมูล เรื่องราว และพูดคุย เกี่ยวกับที่มาของอาหารทะเลกับเพื่อนหรือครอบครัว แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงทำลายล้างและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเข้ามาจับตาและตรวจสอบระบบอาหารจากอุตสาหกรรมประมงผ่านการออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของแรงงานในอุตสาหกรรมประมง รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้เลือกบริโภคอาหารทะเลที่ยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


เรื่องน่ารู้ในงานรณรงค์ปกป้องสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมง