นิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีอันตรายและมีความเสี่ยงมหาศาลทั้งความเสี่ยงต่อชีวิตจากกากกัมมันตรังสีในระดับสูงและการแปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่นำไปสู่การแพร่หลายของอาวุธนิวเคลียร์

เมื่อหายนะภัยนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับการปนเปื้อนกัมมันตรังสี และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนนั้นก็ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์

Protest at the Hanbit Nuclear Power Plant in South Korea. © Greenpeace

ผลกระทบของนิวเคลียร์และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

รายงาน Radiation Reloaded กล่าวว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของหายนะภัยนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิจะยังคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีหรืออาจนับร้อยปี เนื่องจากสารประกอบของกัมมันตภาพรังสีนั้นซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และมีการแพร่กระจายปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยพายุไต้ฝุ่น การละลายของน้ำแข็ง และการเกิดน้ำท่วม

ทางเลือกพลังงานในอนาคตคือพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

เราควรทบทวนและรับข้อมูลอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการสนับสนุนนิวเคลียร์จากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคส่วนอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เพราะพวกเขาอาจได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์

เราอยากย้ำเตือนว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นไม่ปลอดภัย ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและไม่ได้เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลงได้แล้ว

Action at Tihange Nuclear Power Plant in Belgium. © Philip Reynaers / Greenpeace

งานรณรงค์ของกรีนพีซด้านพลังงานนิวเคลียร์