ออตตาวา แคนาดา, 25 เมษายน 2567 – จากการวิเคราะห์ที่ดําเนินการโดยศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Center for International Environmental Law) ซึ่งเปิดเผยว่ามีนักล็อบบี้ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรมเคมีจำนวน 196 คน ถูกส่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลครั้งที่สี่ (INC4) เพื่อจัดทำสนธิสัญญาพลาสติกโลก เกรแฮม ฟอร์บส์ หัวหน้าคณะผู้แทนกรีนพีซในการเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกระดับโลกและหัวหน้าแคมเปญระดับโลกของกรีนพีซ สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า

“การมีบทบาทและอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและปิโตรเคมีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนทั่วโลกต้องการเห็นหรือสิ่งที่จำเป็นต่อการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นการประชุมเจรจาครั้งที่ 4 ในจำนวน 5 ครั้ง และการล็อบบี้โดยอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลกําลังเหนี่ยวรั้งเราไว้จากการเจรจาสนธิสัญญาที่จะช่วยยุติวิกฤตมลพิษพลาสติก ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและส่งมอบสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่จะลดการผลิตพลาสติกและยุติพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง”

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

แองเจลิกา คาร์บาโล ปาโก หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานรณรงค์ด้านมลพิษพลาสติกระดับโลก กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา [email protected] , +63 917 1124492 (ในออตตาวา แคนาดา)