ชุมพร, 8 มิถุนายน 2567 –  เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ชุมชนประมงชายฝั่งในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ร่วมกับ กรีนพีซ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ เครือข่ายประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม ทำกิจกรรมโดยใช้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เรือธงในการรณรงค์ของกรีนพีซเป็นสัญลักษณ์ ผลักดันพื้นที่คุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปกป้องทะเลไทย สิทธิชุมชนชายฝั่ง และความเท่าเทียมทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในช่วงเช้า มีการถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง ชุมชน นักกิจกรรมกรีนพีซ ลูกเรือและกัปตันเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ที่ร่วมกันกางป้ายผ้าที่มีข้อความว่า Justice for Ocean เพื่อเรียกร้องพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนมีส่วนร่วม ก่อนจะมีวงเสวนา หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรทะเล”  เพื่อฉายภาพนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ จากทั่วภาคใต้ ทั้งที่มีพื้นที่ติดทะเลและไม่ติดทะเล  ตามด้วยกิจกรรมชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจขึ้นเยี่ยมชมและพูดคุยกับนักรณรงค์ ลูกเรือและกัปตัน 

นรงค์ ม่วงทองคำ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า “ทะเลหล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนเรามาหลายต่อหลายรุ่น แต่ภัยคุกคามทำให้ทรัพยากรทะเลลดลงเรื่อยๆ ทั้งประมงที่ทำลายล้าง อุณภูมิน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้ปะการังที่เคยสวยงามฟอกขาว พี่น้องชาวประมงที่นี่ต้องทำทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ให้ทะเลยังสามารถเป็นแหล่งทำมาหากิน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับเรา พื้นที่คุ้มครองทางทะเลจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องและดูแลทะเลได้อย่างทั่วถึง และเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเป็นธรรม” 

วิภาวดี แอมสูงเนิน นักรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “ทะเลปะทิวกำลังถูกคุกคามด้วยภัยมากมาย ทั้งประมงที่ใช้เครื่องมือทำลายล้าง ปรากฏการณ์ทะเลเดือด มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทำให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านปะทิว ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องทะเลและชายฝั่งมาอย่างยาวนาน  ต้องทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างความร่วมมือในพื้นที่ ไปจนถึงขับเคลื่อนในระดับนโยบาย”

“การพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางทะเล วางแผนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม นอกจากจะช่วยปกป้องระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ยังจะช่วยให้พื้นที่ได้มีการทำงานร่วมกันของชุมชนชายฝั่ง และทำให้เกิดการดูแลคุ้มครองพื้นที่เหล่านั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การดูแลและบังคับใช้กฏหมาย กฏ กติกา และลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนเองและชุมชนกับรัฐ” 

การเดินทางมาจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ กรีนพีซ ยังได้ร่วมทำงานวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองกับชุมชนประมง อาสาสมัครนักดำน้ำ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดชุมพร ผ่านการสำรวจสัตว์ทะเลหน้าดิน แพลงก์ตอน และสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ในท้องทะเล โดยจะทำงานวิจัยนี้ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งผลการสำรวจข้อมูลจะถูกส่งต่อให้ชุมชนเพื่อนำไปใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรและออกแบบการปกป้องท้องทะเลในชุมชนต่อไป

ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์ หัวหน้าโครงการรณรงค์ทางทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “Ocean Justice คือความตั้งใจของกรีนพีซที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมทางทะเลทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เราตระหนักดีว่าชุมชนชายฝั่งอย่างเช่นที่ปะทิว คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำประมงที่ไม่ยั่งยืน หรือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เราหวังว่าการมาเยือนของเรือเรนโบว์ วอริเออร์และการทำงานร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยสร้างให้เกิดบทสนทนาและข้อตกลงที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป”                       

กิจกรรมในวันมหาสมุทรโลกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ “Rainbow Warrior Ship Tour 2024: Ocean Justice” โดยเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ปกป้องทรัพยากรชายฝั่งและทะเล ไปจนถึงสิทธิชุมชนชายฝั่ง ตลอดเดือนมิถุนายน 

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ (Rainbow Warrior) จะจอดที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน โดยในวันที่ 8-9 จะมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมเรือ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวประมงพื้นบ้านนักอนุรักษ์จากหลายจังหวัด ไปจนถึงประสบการณ์การทำงานรณรงค์กับลูกเรือและกัปตัน ก่อนจะเดินทางไปที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อขึ้นชมเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้ที่ www.greenpeace.or.th

#OceanJustice #RainbowWarriorTH2024

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ ประเทศไทย

โทร.081 929 5747 อีเมล. [email protected]