การติดตามแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ปี 2561

เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องมาแล้ว ที่ข้อบ่งชี้สำคัญต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นลดลงอย่างฮวบฮาบในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระยะวางแผนก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้ว

ทั้งนี้อ้างอิงตามรายงานจากฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก หรือ The Global Coal Plant Tracker สาเหตุเบื้องต้นที่อัตราการขยายตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงอย่างฮวบฮาบนี้ เป็นผลมาจากนโยบายที่เข้มงวดจากส่วนกลางของรัฐบาลจีน และการลดการสนับสนุนด้านการเงินและนโยบายในประเทศอินเดีย อีกทั้งจำนวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาทั่วโลกก็ลดลงด้วยเช่นกัน

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานได้ที่นี่