รวมบทความว่าด้วยมายาคติของการกำจัดของเสียกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการวัสดุเหลือใช้และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

แด่สามัญชนทั่วโลกทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไปผู้ซึ่งท้าทายลัทธิบริโภคนิยมและสวนกระแสโลกาภิวัฒน์ผู้ซึ่งแข็งขืนต่อมายาคติของการกำจัดของเสียที่ปลายเหตุภายใต้ความอยุติธรรมทางสัมคมและสิ่งแวดล้อม
และอิทธิพลครอบโลกของบรรษัทข้้ามชาติผู้ซึ่งอุทิศตรในการแสวงหาทางเลือกสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการวัสดุเหลือใช้และลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความยั่งยืนและศานติสุขแก่สังคม

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม