วิกฤตของมหาสมุทร

มหาสมุทรของเรากำลังเผชิญกับวิกฤต ระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด มลพิษพลาสติก การปนเปื้อนของสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขยะพลาสติกในมหาสมุทรสีน้ำเงิน

มหาสมุทรกำลังสำลักขยะพลาสติก พลาสติกชิ้นเล็กๆ มีอยู่ในมหาสมุทรทุกแห่งบนโลก ทุกๆ ปี เราเพิ่มจำนวนขยะพลาสติกหลายล้านตันในสิ่งแวดล้อมทางทะเล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียประมาณการไว้ว่ามนุษย์เพิ่มขยะให้กับมหาสมุทรไปประมาณ 12 ล้านตันต่อปี

อ่านเพิ่มเติม

พลังของเรา ช่วยหยุดวิกฤตในมหาสมุทรได้

วิกฤตต่างๆในทะเลและมหาสมุทรที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงหลายภาคส่วนจนเราคิดว่า คนธรรมดาและผู้บริโภคอย่างเราไม่อาจยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนนั้นมีบทบาทสำคัญในการกู้วิกฤตของทะเลมหาสมุทร

อ่านเพิ่มเติม

คุณทำอะไรได้บ้าง

เราเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกัน เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สิ่งแวดล้อมได้
#ทะเลและมหาสมุทร

ร่วมผลักดันเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทรโลก

ด้วยวิกฤตหลายๆด้านที่กำลังคุกคามมหาสมุทร เราจึงจำเป็นต้องปกป้องมหาสมุทรโลกอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนภายในปี พ.ศ.2573 

มีส่วนร่วม

รายงาน

ข้อมูลล่าสุด