#ทะเลและมหาสมุทร

มหาสมุทรมีพื้นที่กว่า 71 เปอร์เซ็นของผิวโลก ใต้ทะเลลึกยังมีอะไรที่มากที่เราไม่รู้จัก สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ระบบนิเวศอันซับซ้อน คอยรักษาสมดุลของโลกและหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคนทั่วโลก

แต่ตอนนี้มหาสมุทรกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก จากการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนาน ประมงทำลายล้างที่ไร้การควบคุม ภัยคุกคามที่เกิดจากโครงการอุตสาหกรรมทั้งชายฝั่งและกลางทะเล

สิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อชีวิตชุมชนชายฝั่ง ความมั่นคงทางอาหาร ไปจนถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่เรายังสร้างความเปลี่ยนแปลงได้…

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน