รายงานการปลดปล่อยปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ฉบับกราฟิก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร และกรีนพีซประเทศไทย

สนับสนุนกฎหมาย Thai PRTR เพื่อ #OpenDataมลพิษ ลดการปล่อยปรอทที่ต้นทาง