การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำประมงผิดกฎหมาย ในอุตสาหกรรมประมงนอกน่านน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก สถิติล่าสุด ระบุว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี ในช่วงกว่าสองปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมประมงทะเล ของไทยกลายเป็นจุดสนใจ หลังจากมีรายงานของสื่อมวลชนเปิดโปงปัญหา อันน่าตระหนกของการบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมที่เชื่อมโยงไปถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของผู้ผลิตอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ระดับหลายราย

และในช่วงเวลาเดียวกัน พื้นที่ที่กองเรือประมง นอกน่านน้ำสัญชาติไทยเข้าไปทำประมงได้ลดลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งรัฐบาลไทย ได้ออกมาจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing: IUU) ผลการวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลา 12 เดือน

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงานฉบับย่อภาษาไทย ที่นี่

Read or download English version here