นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูงมาก แต่ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าน้อย

คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลดหรือดูภาพขนาดใหญ่

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต้องประกาศใช้ระบบ Net Metering

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม