Nyheter

Nyheter

Stortingsflertallet trosser folket om oljestøtte

by Greenpeace Norge

Respons Analyse har på oppdrag fra Greenpeace gjennomført en spørreundersøkelse om folks syn på krisepakkene til oljeindustrien og grønn omstilling. Undersøkelsen viser at flertallet støtter strengere klimatiltak, større krisepakker til…