แม้ว่ากรีนพีซจะได้รับชัยชนะเกี่ยวกับการยุติการใช้สารพิษ แต่เรายังคงรณรงค์ในเรื่องของ วิถีการบริโภคของพวกเราเพื่อปกป้องโลก เราต้องเปลี่ยนวิถีการบริโภคของเรา เปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสิ่งของ โดยเน้นซื้อเฉพาะของที่จำเป็น ใช้ซ้ำของที่ยังมีอยู่ หรือนำกลับมาซ่อมแซมใหม่

รายงานของกรีนพีซที่สำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายของคนทั่วโลกพบว่า เราซื้อสินค้ามาเกินกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ ผลพบว่าชาวฮ่องกง 2 ใน 3 คนสารภาพว่าพวกเขามีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ต้องการ เช่นเดียวกับชาวจีนกว่าร้อยละ 60 และชาวเยอรมัน อิตาลี มากกว่าครึ่ง ปัจจุบันการบริโภคจนล้นเกินนั้นกลายเป็นวัฒนธรรมของพวกเราไปแล้ว ยกตัวอย่างการผลิตในปริมาณมากและต้องใช้ต้นทุนต่ำทำให้ Fast Fashion เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอินเดีย บังคลาเทศ หรือประเทศที่มีต้นทุนเรื่องค่าแรงต่ำ นอกจากพวกเขาต้องทำงานที่ไม่ได้ค่าแรงอย่างเป็นธรรมแล้วยังถูกบังคับให้ทำงานเกินเวลา

Slow Fashion เลือกเสื้อผ้าอย่างไร ให้เป็นมิตรกับโลก

ทุกวันนี้กระแสการบริโภคแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสระดับโลก และเริ่มมีมากขึ้นในประเทศไทย อย่างการหลีกเลี่ยงใช้พลาสติก การเลือกกินอาหารปลอดสารพิษ แต่มีอีกเรื่องที่อาจไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก แต่ก็ส่งผลกับโลกเยอะพอ ๆ กับการใช้พลาสติก นั่นคือการใช้เสื้อผ้าของเรา

เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์มานานนมแล้ว ซึ่งสมัยก่อนโน้นเสื้อผ้าไม่ใช่สิ่งที่หาง่าย ๆ และมีราคาถูก คนจะสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาใส่ทีก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้ใช้ได้หลายโอกาส ให้ใส่ได้นาน ๆ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม (ซึ่งก็บังเอิญเหลือเกินที่อุตสาหกรรมที่เริ่มปฏิวัติคืออุตสาหกรรมทอผ้า) เสื้อผ้าก็ค่อย ๆ กลายมาเป็นของราคาถูกลงเรื่อย ๆ และคนก็สามารถจะซื้อเสื้อผ้าได้ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดแบรนด์เสื้อผ้าระดับมวลชนจำนวนมากตามมา และวิธีคิดการผลิตเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรมก็ถึงจุดสูงสุดเมื่อราว ๆ 30 ปีที่แล้วกับกระแสที่เรียกว่า Fast Fashion

อะไรคือ Fast Fashion? หลักการตั้งต้นก็คือการผลิตเสื้อผ้าออกมาให้เร็วตามกระแสที่สุด เรียกได้ว่าเห็นนางแบบเดินที่งาน Fashion Week ใหญ่ ๆ แวบเดียว แบรนด์ก็ผลิตเสื้อผ้าในสไตล์นั้นออกมาขายในร้านในราคาถูกได้ในเวลาไม่ถึงเดือน

ถึงเวลาหยุดการซื้อโดยไม่ยั้งคิด และไตร่ตรองว่าเราต้องการอะไรในตู้เสื้อผ้าบ้าง เสื้อผ้าแบบไหนที่เราสามารถใส่ได้นาน ซ่อมแซมได้ ปรับเปลี่ยนได้ และถึงเวลาที่แบรนด์แฟชั่นจะต้องคิดค้นใหม่ ออกแบบเสื้อผ้าที่เราต้องการและรักที่จะใส่อย่างแท้จริง นั่นคือการดีไซน์เพื่อคุณภาพ ใช้ได้ยาวนาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นแฟชั่นที่เหมาะสมกับอนาคต