9 พฤศจิกายน 2563, โจฮันเนสเบิร์ก – รายงานจากกรีนพีซแอฟริการะบุ เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว” หรือ Extreme Weather Event เช่น คลื่นความร้อน อุทกภัย และฝนตกหนัก เกิดขึ้นในแอฟริกาบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของแอฟริกา ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน ความมั่นคงทางอาหาร สันติภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา (sub-Saharan Africa) ในช่วงศตวรรษที่ 21 เริ่มแปรปรวนและไม่สามารถพยากรณ์ได้ กรีนพีซ แอฟริกาและหน่วยวิทยาศาสตร์ของกรีนพีซได้จัดทำรายงาน ‘Weathering the Storm: Extreme Weather and Climate Change in Africa‘ ที่สำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกา โดยสรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บนสมมติฐานที่ว่า วิกฤตสภาพภูมิอากาศลุกลามไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาได้อย่างไร อีกทั้งยังรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงและผิดปกติ อุทกภัย ความแห้งแล้งและพายุไซโคลนในระดับที่ไม่เคยพบมาก่อน ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศมักจะส่งผลต่อกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่ปรับตัวรับมือต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้น้อยที่สุด

เมลิตา สตีลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรม กรีนพีซ แอฟริกา กล่าวว่า “ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นว่า ภัยพิบัติในภูมิภาคแอฟริกาของเราที่มาจากธรรมชาติมีน้อยมาก  วิกฤตที่มนุษย์สร้างต้องการทางออกโดยมนุษย์ แอฟริกาเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศเพื่ออนาคตของเรา สุขภาวะที่ดี สันติภาพ ความปลอดภัยและความเป็นธรรม ไม่ได้มาด้วยการสวดอ้อนวอนและการรับบริจาคข้าวสารและข้าวโพดหลังภัยพิบัติ นี่ไม่ใช่เพราะโชคชะตา หากแต่ผู้นำของแอฟริกาจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องอนาคตของเราร่วมกัน”

สิ่งสำคัญในรายงาน

  • คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในอนาคตของทวีปแอฟริกาจะเพิ่มขึ้นขึ้นมากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในทุกกรณี
  • ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิรายปีในแอฟริกาอาจสูงขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส โดยอาจเพิ่มสูงไปถึง 3-6 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษที่ 21 หากระดับในการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ยังคงอยู่ในระดับสูง
  • อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มทำให้เกิดการเสียชีวิต การไร้ที่อยู่อาศัย ความขัดแย้งที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การขาดแคลนน้ำ อุปสรรคในการทำเกษตรกรรม และเร่งให้เกิดโรคระบาดในสายพันธุ์สัตว์ซึ่งอาจทำให้สัตว์บางสายพันธุ์ในแอฟริกาสูญพันธุ์
  • คลื่นความร้อนอย่างรุนแรงมีแนวโน้มจะเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทางใต้ของแอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาเหนือ

Primary Forest in Papua. © Ulet  Ifansasti / Greenpeace
ร่วมปกป้องป่าฝนเขตร้อน

ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นบ้านของอุรังอุตังกำลังถูกทำลายจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน หากเราไม่ทำอะไรเลย ถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าจะถูกทำลาย

มีส่วนร่วม