ความล้มเหลวของรัฐบาล และการกระทำที่ผิดกฏหมาย ไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน และอาชญากรรมในการประมง

ข้อมูลว่าด้วยการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงของไต้หวันนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาก และบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่อปัญหาที่ร้ายแรงเหล่านี้ ราวกับว่าเป็นเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมที่ไร้ความรับผิดชอบ ความสะเพร่าของกัปตันเรือ หรือการขาดระเบียบวินัยของลูกเรือต่างชาติ กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่กรมประมงของไต้หวัน (Taiwanese Fisheries Agency) และรัฐบาลไต้หวันใช้เสมอมา ความรับผิดชอบตกอยู่ที่ผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคลไปเสีย

นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร

หากนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมารวบรวมไว้ด้วยกัน เราจะเห็นภาพที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ความจริงก็คือการประมงของไต้หวันในระดับโลกนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุม กิจกรรมดังกล่าวเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง รวมไปถึงการฆาตกรรม การกดขี่ขูดรีดแรงงานบนเรืออย่างทารุณ การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) อีกทั้งยังสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทะเล เรียกได้ว่า นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ควบคุมที่ไร้ความรับผิดชอบรายใดรายหนึ่ง แต่เป็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐของไต้หวันระดับสูงอย่างแท้จริง

การทำประมงหลักของไต้หวัน คือ การจัดหาและส่งปลาทูน่าและอาหารทะเลชนิดอื่นออกสู่ตลาดโลก ประเด็นที่เรากำลังกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศและกำลังได้รับความสนใจ ผู้บริโภคเหล่านี้เรียกร้องให้ยกระดับมาตรฐานการประมงที่ดำเนินการในไต้หวัน หากยังไม่จัดการกับปัญหานี้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ไต้หวันจะเสี่ยงต่อการสูญเสียอุตสาหกรรมการประมง และยิ่งไปกว่านั้น จะเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงทางการค้าจากการเชื่อมโยงกับปลาทูน่าและอาหารทะเลที่ต้องแลกมาด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีใครอยากเห็นการล่มสลายของการประมงไต้หวัน แต่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่ากรมประมงของไต้หวันจะต้องจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง การเลี่ยงมาตรการลงโทษผู้กระทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของยุโรปเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ แต่ควรดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้องและยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นยอมรับว่า เรามีปัญหาที่ต้องแก้ไข

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

Humpback Whale in the Indian Ocean. © Paul Hilton / Greenpeace
ร่วมผลักดันเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทรโลก

ด้วยวิกฤตหลายๆด้านที่กำลังคุกคามมหาสมุทร เราจึงจำเป็นต้องปกป้องมหาสมุทรโลกอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนภายในปี พ.ศ.2573 

มีส่วนร่วม