เรือประมงที่ไร้ความรับผิดชอบ ต้นเหตุปัญหาวิกฤตทะเลไทย

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชาวไทยและส่งออกไปภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างยั่งยืนหากเราตระหนักที่จะดูแลท้องทะเลร่วมกัน แต่ที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งและการพัฒนากิจการประมงของไทยเป็นไปในทางทำลายเพื่อกอบโกยเงินให้มากที่สุด “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน จึงคือ การคืนชีวิตให้ทะเลไทย”

คลิกที่นี่หรือที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ขอขอบคุณทีมงาน Infographic MOVE ภายใต้เครือ CreativeMOVE ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ “ปกป้องและฟื้นฟูทะเลไทย” ด้วยกันกับเรา

Humpback Whale in the Indian Ocean. © Paul Hilton / Greenpeace
ร่วมผลักดันเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทรโลก

ด้วยวิกฤตหลายๆด้านที่กำลังคุกคามมหาสมุทร เราจึงจำเป็นต้องปกป้องมหาสมุทรโลกอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนภายในปี พ.ศ.2573 

มีส่วนร่วม