ใครหลายคนคงรักกลิ่นสดชื่นของไอทะเลในหน้าร้อน เคลิ้มไปกับเสียงคลื่นกระทบฝั่ง แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ว่า มหาสมุทรนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายทั้งใต้ท้องทะเลและบนผืนโลก ช่วยสร้างออกซิเจนทั้งหมดให้เราหายใจ ขับเคลื่อนปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างฝนให้เรามีน้ำใช้ เราได้ประโยชน์มากมายจากมหาสมุทร แต่สิ่งที่เราทำบนดินกลับสะเทือนถึงผืนทะเลมากกว่าที่เราคิด มหาสมุทรเป็นที่รองรับมลพิษต่างๆที่พวกเราก่อขึ้น รวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานฟอสซิลและปลาที่เรากิน กำลังถูกคุกคามจากการประมงแบบทำลายล้าง

แต่เราเองก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้

คลิกที่นี่ หรือที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Humpback Whale in the Indian Ocean. © Paul Hilton / Greenpeace
ร่วมผลักดันเขตคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทรโลก

ด้วยวิกฤตหลายๆด้านที่กำลังคุกคามมหาสมุทร เราจึงจำเป็นต้องปกป้องมหาสมุทรโลกอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนภายในปี พ.ศ.2573 

มีส่วนร่วม