สำหรับใครที่ติดตามประเด็นเรื่องพลังงานนั้นอาจทราบดีว่า นอกจากจะมีประโยชน์ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่นำมาใช้ในวงการการศึกษาอีกด้วย เรามาฟังประสบการณ์จากโรงเรียนบ้านปุน จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนที่อยากให้เด็กๆ เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ

โรงเรียนบ้านปุน  ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชน หรือชุมชนอื่นๆที่มีเด็กต้องการเรียนหนังสือให้จบในภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) โดยส่วนของโรงเรียนขยายโอกาสเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ด้วยความตั้งใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน โดยมีเด็กๆที่ต้องการฝึกทักษะพิเศษด้านต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ดนตรี เป็นต้น

แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารในโณงเรียนบ้านปุน จ.ศรีสะเกษ จากการระดมทุนของศิษย์เก่าโรงเรียน เพื่อสนับสนุนภาระค่าไฟฟ้าที่โรงเรียนต้องแบกรับ

ผอ.ประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน เล็งเห็นว่าทักษะพิเศษเหล่านี้จะเป็นตัวดึงดูดให้เด็กๆสนใจพัฒนาตนเอง เป็นการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็ก และด้วยหลักสูตรที่มีการฝึกทักษะพิเศษนี้ทำให้โรงเรียนบ้านปุนเป็นโรงเรียนประจำ โดยโรงเรียนมีหอพักไว้ให้นักเรียน แน่นอนว่าเมื่อโรงเรียนต้องกลายมาเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ก็ต้องดูแลนักเรียนให้ดีเช่นเดียวกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเห็นจะเป็นเรื่องค่าอาหาร ซึ่งโรงเรียนก็ปรับตัวด้วยการจัดโครงการให้นักเรียนเป็น ยุวเกษตร ลองเลี้ยงไก่ก็ได้ ไข่ไก่ ออกมาเป็นผลผลิตเพื่อขาย และเลี้ยงหมูพื้นบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างแม่บ้าน 

แต่ที่สำคัญคือภาระค่าไฟฟ้า เพราะเราต้องใช้แสงสว่างให้กับเด็กๆ ยกตัวอย่างเช่น ชมรมดนตรีที่เลิกซ้อมเวลา 22.00น หรือถ้าฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อแข่งก็เลิกเกิน 21.00น หรือใช้ค่าไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำ เพราะว่าที่นี่นักเรียนเยอะต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำตลอดเวลา โดยค่าไฟฟ้าในช่วงเปิดเทอมเคยขึ้นไปถึง 25,000 บาท และแทนที่เราจะได้นำงบประมาณที่ได้มาจากส่วนกลางมาซื้อสื่อการสอนให้กับนักเรียน แต่โรงเรียนต้องนำเงินอุดหนุนของโรงเรียนไปจ่ายค่าไฟฟ้าแทน 

และด้วยความที่งบประมาณที่โรงเรียนได้รับไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนด้านทักษะพิเศษของนักเรียน โรงเรียนจึงต้องหาทางแก้ไขภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเพื่อประหยัดเงิน และสามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ด้านพัฒนาเด็กนักเรียน นั่นคือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 

แรงบันดาลใจจากชาวใต้ 

ผอ.ประเวชได้แรงบันดาลใจจากชาวใต้ ชาวใต้เขามีทรัพยากรเป็นของตัวเองก็คือทะเล เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แล้วภาคอีสานของเราล่ะเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง ก็มองเห็นว่าอีสานบ้านเรามีแสงอาทิตย์ ก็เลยตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน 

ผอ.เริ่มจากไปพูดคุยกับศิษย์เก่าของโรงเรียนแล้วเห็นร่วมกันว่า โรงเรียนต้องเสียค่าไฟฟ้าเยอะมากเหล่านักเรียนศิษย์เก่าจึงเปิดระดมทุน เพื่อนำเงินมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียน ก็ลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละราว 30,000 บาท ส่วนในอนาคตถ้ามีงบประมาณมากพอก็มีการวางแผนจะติดตั้งเพิ่มแน่นอน เพราะอยากนำเงินตรงนี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนดีกว่า

ผอ.ประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่สุดแล้ว ผอ.ก็มองว่าหากมีการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานส่วนกลาง จะทำให้โรงเรียนมีงบประมาณมากพอในการพัฒนานักเรียน และจะทำให้ตัวนักเรียนเองมีคุณภาพมากขึ้น แต่ถ้าหากยังไม่มีการสนับสนุนจากส่วนกลาง ผอ.ก็เชื่อว่า ภาคประชาชน ชุมชนในจังหวัดยังพร้อมช่วยระดมทุนให้โรงเรียน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อนำงบประมาณที่ประหยัดได้มาช่วยเด็กๆมากขึ้น และถ้าหากโรงเรียนสามารถขยายแผงโซลาร์ได้มากพอ ก็จะลองวางแผนให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านปุน ในหลักสูตรพิเศษทักษะด้านกีฬา
นักเรียนโรงเรียนบ้านปุน ในหลักสูตรพิเศษทักษะด้านกีฬากำลังเริ่มซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน

พลังงานแสงอาทิตย์กำลังขยายตัวในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประชาชน ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และอีกหลายๆสถานที่ กำลังให้ความสนใจพลังงานหมุนเวียนชนิดนี้ ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์กับชุมชนให้มากกว่าเดิม

#พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน
#SolarEnergyForAll

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต้องประกาศใช้ระบบ Net Metering

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม