#ร่วมบริจาค พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน

ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ผลักดันเขตคุ้มครองทางทะเล

ด้วยวิกฤตหลายๆด้านที่กำลังคุกคามมหาสมุทร เราจึงจำเป็นต้องปกป้องมหาสมุทรโลกอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนภายในปี พ.ศ.2573 

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปกป้องป่าฝนเขตร้อน

ทุก ๆ วันอุรังอุตังกว่า 25 ตัวต้องสูญเสียชีวิตและที่อยู่อาศัยจากการทำลายป่าฝนเขตร้อนของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 6% คือตัวเลขของป่าฝนเขตร้อนที่เหลืออยู่บนโลก ผืนป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซียเป็น 1 ในร้อยละ 6 นี้ ป่าฝนเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนที่สำคัญที่สุดให้กับมนุษย์ และยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่าสามหมื่นห้าพันล้านตัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ปฏิวัติระบบอาหาร

สิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นจะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยให้เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีอาจทำให้เราป่วยหนักได้ ซึ่งชนิดและปริมาณของอาหารที่เรากินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้นยังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของโลกเราด้วย การบริโภคแต่เนื้อสัตว์หรือบริโภคในปริมาณมากเกินความพอดีอาจก่อโรคร้ายให้กับเราโดยไม่รู้ตัว

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค ยุติมลพิษพลาสติก

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

มีส่วนร่วม
#ร่วมบริจาค คืนอากาศดีให้คนไทย

เราทุกคนมีสิทธิเข้าถึงอากาศสะอาดและต้องการให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนจากมลพิษทางอากาศ ร่วมผลักดันกรมควบคุมมลพิษเพื่อยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย

มีส่วนร่วม

วิธีการบริจาค

1
บริจาคแบบรายเดือน

ด้วยการสนับสนุนรายเดือน ทำให้กรีนพีซสามารถรณรงค์ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องและเปิดโปงข้อมูลการทำลายสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมบริจาค
2
บริจาคแบบครั้งเดียว

การบริจาคของคุณจะเป็นเสียงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก่อให้เกิดการผลักดันทางกฏหมายและสามารถทำให้การดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้

ร่วมบริจาค
3
บริจาคโดยระบุจำนวนเงิน

คุณสามารถสนับสนุนกรีนพีซด้วยการระบุจำนวนเงินบริจาคได้ด้วยตัวคุณเอง ทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่างมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาค
1 บริจาคแบบรายเดือน

ด้วยการสนับสนุนรายเดือน ทำให้กรีนพีซสามารถรณรงค์ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องและเปิดโปงข้อมูลการทำลายสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมบริจาค

การบริจาคของคุณจะเป็นเสียงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งก่อให้เกิดการผลักดันทางกฏหมายและสามารถทำให้การดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้

ร่วมบริจาค

คุณสามารถสนับสนุนกรีนพีซด้วยการระบุจำนวนเงินบริจาคได้ด้วยตัวคุณเอง ทุกการช่วยเหลือไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่างมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาค

*หมายเหตุ : การบริจาคให้กรีนพีซยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเราจะจัดส่งหนังสือรับรองการบริจาคเงินตามจำนวนที่ทำรายการได้ในแต่ละปีและจัดส่งให้ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

รูปแบบงานระดมทุน

ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ นอกจากจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนแล้ว ยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงทัศนคติของผู้คนที่มีต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่พลังความร่วมมือเพื่อปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัทท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ รวมทั้งช่วยให้กรีนพีซสามารถสื่อสารกับผู้ที่ต้องการบริจาคได้โดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

ระดมทุนทางออนไลน์

คุณสามารถบริจาคผ่านทางออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณบริจาคผ่านทางเว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากกรีนพีซจะติดต่อกลับไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเราอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายดูแลผู้บริจาค

ผู้บริจาคถือเป็นบุคคลสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนกรีนพีซในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายดูแลผู้บริจาค

อ่านเพิ่มเติม