#อากาศสะอาด

ในทุกๆวัน มนุษย์ 1 คน หายใจเอาอากาศเข้าไปถึง 20,000 ลิตร อากาศสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราทุกๆคนมีสิทธิ์พื้นฐานที่จะเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ การปนเปื้อนและทำให้อากาศเป็นมลพิษไม่ว่าจะมาจาก ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน โรงไฟฟ้า ภาคคมนาคม การเกษตรกรรม หรือมลพิษข้ามแดน ต่างก็ทำให้อากาศที่เราสูดหายใจกลายเป็นพิษกับร่างกายของเรา มลพิษทางอากาศคือความท้าทายเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งทั้งในด้านสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของโลก  เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 7 ล้านคนต่อปี มลพิษทางอากาศกลางแจ้งคือสาเหตุอันดับ 6 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในระดับโลก และเป็นภาระของเศรษฐกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี กรีนพีซยืนยันและผลักดันให้ภาครัฐจัดการกับมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนพร้อมกับยกระดับค่ามาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงที่สุดกับค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้เพื่อให้เกิดมาตรการการคุ้มครองชีวิตของประชาชนอย่างทันท่วงทีและนำไปสู่มาตรการที่เข้มข้นมากกว่าปัจจุบัน

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน