จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การวางแผนเรื่องต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการลงทุนที่สำคัญ มาตรการต่างๆในการบรรเทา (เช่น การค้ำประกันเงินกู้) และสินเชื่อที่ไม่มีการไล่เบี้ยทางกฎหมาย (เป็นการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลที่สาม) ยังคงเป็นประเด็นคำถาม

ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยยิ่งเพิ่มความต้องการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการระบุความเสียหายของสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเวลา และการกำหนดกฎเกณฑ์ทางการเงินและการทำสัญญาเงินกู้ที่เคร่งครัดมากขึ้น ต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่สามยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน โดยมีเวลาก่อสร้างที่นานขึ้น รวมทั้งการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ ที่ยังไม่ได้มีการทดสอบและราคาสินค้าที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเสี่ยงที่ท้าทายในการให้ผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน ท้ายที่สุด ควรจะมีการเพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่สูงขึ้น

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม