ผลกระทบของนิวเคลียร์ต่อชีวิต และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

รายงาน Radiation Reloaded กล่าวว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของหายนะภัยนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิจะยังคงอยู่ไปอีกหลายสิบปีหรืออาจนับร้อยปี เนื่องจากสารประกอบของกัมมันตภาพรังสีนั้นซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ และเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และมีการแพร่กระจายปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยพายุไต้ฝุ่น การละลายของน้ำแข็ง และการเกิดน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม

มรดกจากหายนะภัยเชอร์โนบิลและฟุกุชิมะ

เมื่อหายนะภัยนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับการปนเปื้อนกัมมันตรังสี และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนนั้นก็ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม

รายงาน

 

ข้อมูลล่าสุด