รายงาน

ไม่อาจกลับคืนเป็นอย่างเดิม : หายนะภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ

มีนาคม 2017

กรณีศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการรับรังสีนิวเคลียร์ตลอดช่วงชีวิตในพื้นที่อิตาเตะ จังหวัดฟุกุชิมะ

Nuclear Scars มรดกจากหายนะภัยเชอร์โนบิลและฟุกุชิมะ

มีนาคม 2016

เมื่อหายนะภัยนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้ว เป็นเรื่องยากแสนเข็ญในการจัดการกับการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี รายงานของกรีนพีซระบุว่าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนไม่สามารถทำได้สมบูรณ์

Radiation Reloaded ผลกระทบทางนิเวศวิทยาจากหายนะภัยนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ

มีนาคม 2016

ผลกระทบทางนิเวศวิทยาจากหายนะภัยนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิหลังจาก 5 ปีผ่านไป

บทเรียนจากฟูกูชิมา อย่าปล่อยให้อุบัติภัยนิวเคลียร์ซ้ำรอย

มีนาคม 2012

เหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นและคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

Chernobyl 25 years บันทึก 25 ปีเชอร์โนบิล

เมษายน 2011

การระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ นับว่าเป็นอุบัติภัยนิวเคลียร์พลเรือนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านพ้นไปเป็นเวลา 25 ปีแล้ว

ความเสี่ยงของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ตุลาคม 2010

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การวางแผนเรื่องต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการลงทุนที่สำคัญ มาตรการต่างๆในการบรรเทา และสินเชื่อที่ไม่มีการไล่เบี้ยทางกฎหมายยังคงเป็นประเด็นคำถาม

เศรษฐศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์

ธันวาคม 2008

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คำสั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ลดลงอย่างมากทั่วโลกเหตุผลประการหนึ่งคือเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งเป็นเหตุให้คนละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ

กันยายน 2007

เอกสาร ‘โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : อย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ’ เล่มนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ได้ แต่พยายามให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งรวมทั้งทางเลือกที่เป็นไปได้ของสังคมไทยในกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

365 เหตุผล ที่ไม่ควรจำนนต่อพลังงานนิวเคลียร์

มีนาคม 2006

การใช้พลังงานนิวเคลียร์คือคำถามเรื่องความอารยะหรือแท้ที่จริงแล้วหลักปรัชญาคนจำนวนน้อยมีสิทธิ์อะไรที่จะทำให้คนจำนวนมากต้องเสี่ยงต่อมหันตภัยร้ายแรง