หยุดโลกร้อน! ด้วยตัวเรา กับหนังสือ ‘โลกร้อน 5 องศา’ “คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า ในสถานการณ์อันเร่งด่วนนี้ เราทั้งหลายจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วพอหรือไม่” โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาติ พฤศจิกายน 2549

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเห็นร่วมกันว่า เรามีเวลาประมาณ 100 เดือนในการปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นมหันตภัยของการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ละองศาของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจากการสะสมของปริมาณก๊าซ เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา เป็นคำถามที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

หนังสือ โลกร้อน 5 องศา ดึงกรอบแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกภายใต้คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ (IPCC) และรายงานว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(The Economic of Climate Change) ของ Sir Nicholas Stern ที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษ และอดีตผู้ว่าการธนาคารโลก ซึ่งคาดการณ์ถึงผลกระทบจากอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มขึ้นแต่ละองศาจากระดับในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมากแล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกยังคงจะเพิ่มไปจนถึงประมาณ 2 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษหน้า และหากยังไม่มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกจะสูงขึ้นอีก 5 องศาเซลเซียส (9 องศาฟาเรนไฮต์) ผ่านจุดพลิกผันไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งหมดในโลก จะทำให้เกิดการอพยพประชากรครั้งใหญ่  และโลกจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยประสบมา

หนังสือ โลกร้อน 5 องศา เป็นหนังสือที่พูดถึงภาวะโลกร้อนอย่างรอบด้าน  นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์เรื่องโลกร้อน ในแบบปุจฉา-วิสัชนา หยิบยกคำถามที่คนส่วนใหญ่มักถามถึงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และอธิบายตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าใจ  นอกจากนั้นยังมีประเด็นทางการเมืองระดับโลกว่าด้วยโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง พร้อมภาพประกอบจริงจากแต่ละพื้นที่  โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่ง คือ แนวทางการแก้ปัญหา การรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะ ‘การปฏิวัติพลังงาน’ ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมกันรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

หนังสือ โลกร้อน 5 องศา นับเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เป็นอย่างดี ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา จนถึงนักอ่านทั่วไป ข้อมูลและภาพประกอบทุกภาพมีที่มาที่ชัดเจน

หนังสือ โลกร้อน 5 องศา เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากการเรียบเรียงและค้นคว้าโดยนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชาวไทย ภายใต้องค์กรรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก คือ ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือ โลกร้อน 5 องศา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนังสือถนอมโลก โดยสำนักพิมพ์ดินสามน้ำหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสนับสนุนงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ ที่นี่