วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) : เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท (เต่าบก เต่าน้ำจืด เต่าทะเล) จึงมีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ที่ถูกทำร้ายนำมาช่วยเหลือจนอยู่ในสภาพปกติแล้วปล่อยกลับสู่ธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจัง จึงกำหนดให้มี วันเต่าโลก ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดย องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรชื่อ American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งพอพูดถึงเต่าแล้วหลายๆคนก็คิดว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่มีกระดองแข็งๆชนิดหนึ่ง ซึ่งรู้หรือไม่ เต่านั้นก็จะจำแนกออกอีกเป็นสามประเภทอีกด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็น เต่าบก เต่าน้ำจืด และ เต่าทะเล ซึ่งเต่าแต่ละประเภทก็จะถูกแบ่งด้วยลักษณะร่างกายและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันอีกด้วย แล้วทุกคนแยกออกไหมว่า เต่าบก เต่าน้ำ และเต่าทะเล นั้นต่างกันอย่างไร

Giant Tortoises on Galapagos Islands. © Greenpeace / Daniel Beltrá

Giant Tortoises on Galapagos Islands. © Greenpeace / Daniel Beltrá

เต่าบก นั้นจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบก มีกระดอกที่นูนหนาเพื่อป้องกันตัว บริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพื่อขุดดิน กินพืซเป็นอาหารแต่บางสายพันธุ์ก็จะกินเนื้อหรือแมลงอีกด้วย

Pig Nosed Turtle. © Greenpeace / Natalie Behring

Pig Nosed Turtle. © Greenpeace / Natalie Behring

เต่าน้ำจืด หรือเต่าน้ำ ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่และขึ้นมาอาบแดดในบางครั้ง จะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกและน้ำหนักเบา เพื่อลอยตัวเวลาอยู่ในน้ำเท้าไม่มีเกล็ดและมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน้ำ มักล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำกินเป็นอาหาร

Green Turtle in the Maldives. © Greenpeace / Paul Hilton

Green Turtle in the Maldives. © Greenpeace / Paul Hilton

เต่าทะเล ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ และขึ้นมาบนบกเมื่อวางไข่ มีกระดองค่อนข้างแบนและน้ำหนักเบา เท้าทั้งสี่จะมีลักษณะแบนเป็นครีบเพื่อใช้ในการว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่ว กินพืชเป็นอาหารหลัก

ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเต่าบก เต่าน้ำ และ เต่าทะเลต่างกันอย่างไร เมื่อเวลาที่พบเต่าจะได้แยกถูกว่าเต่าตัวนั้นคือเต่าบก เต่าน้ำ หรือ เต่าทะเล

อีกปัญหาหนึ่งที่เต่าทะเลและสัตว์น้ำกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือการกินขยะพลาสติกเข้าไปเพียงเพราะว่าไม่รู้ ซึ่งทำให้เราต้องตระหนักว่าสิ่งที่เราผลิต สิ่งที่เราใช้ และสิ่งที่เราทิ้งก่อปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากเพียงใด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้โดยเริ่มง่ายๆที่ตัวเราเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเต่า เพื่อโลกของเรา

แหล่งที่มา
– www.telegraph.co.uk/pets/difference-between-turtles-and-tortoises/
– www.diffen.com/difference/Tortoise_vs_Turtle
– museum.stkc.go.th/cu/turtle_character.php

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ 11 เรื่องมหัศจรรย์ ของเต่าทะเล