สืบเนื่องมาจากการประกาศของบราซิลเรื่องการจัดตั้งกองทุนระดับโลกแห่งใหม่เพื่อการอนุรักษ์ป่า เมื่อวันศุกร์ (1 ธันวาคม 2566) ที่ COP28 คามิลา จาร์ดิม(Camila Jardim) โฆษกของ กรีนพีซ บราซิล กล่าวว่า:

“แม้ว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม แต่การสร้างกลไกทางการเงินระดับโลกเพื่อปกป้องผืนป่าเขตร้อนนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าผู้คนทั้งโลกมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ภูมิภาคที่มีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ เช่น ในลุ่มน้ำแอมะซอน นอกจากนี้ กองทุน Forests Forever ยังมีสิทธิในการกําหนดว่าประเทศที่มีผืนป่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและดําเนินการตามกลไกในระดับท้องถิ่น

สุดท้ายนี้ จะดียิ่งขึ้นหากกองทุนไปไกลกว่าการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดที่เป็นอันตรายของตลาดคาร์บอน และเสนอข้อมูลฐานของอัตราการปกป้องพื้นที่ป่าดั้งเดิมหรือการฟื้นฟูผืนป่า กองทุนนี้จะต้องพิจารณาผืนป่าในฐานะการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของวัฐจักรคาร์บอนและระบบนิเวศ

อย่างไรก็ตาม หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีลูลาในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ COP28 เรากังวลมากว่าประเทศบราซิลมีแผนที่จะขยายพรมแดนการสํารวจน้ํามันไปยังภูมิภาคที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แอมะซอน โดยพยายามไต่อันดับ 9 ไปสู่ผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก การประกาศมาตรการที่จําเป็นในภาคป่าไม้ไม่อาจเบี่ยงเบนความสนใจจากแกนหลักของวิกฤตสภาพภูมิอากาศนั่นคือเชื้อเพลิงฟอสซิล หากบราซิลตั้งใจที่จะมีบทบาทนําในการอภิปรายเรื่องสภาพภูมิอากาศ ความย้อนแย้งเชิงนโยบายข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”


ข้อมูลเพิ่มเติม: 

Thiago Rebouças | 11 98562 3094

Tales Rocha | 11 98870 1089

[email protected]