#ป่าไม้ #ร่วมกับเรา

ปกป้องป่าฝนเขตร้อน

ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นบ้านขอ…

มีส่วนร่วม

คนรอบตัวฉันรวมมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ที่ในปัจจุบันกลายเป็นประเทศเม็กซิโก พวกเขาเป็นกลุ่มคนสุดท้ายในอเมริกาเหนือที่จะคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมก่อนที่จะถูกค้นพบโดยโคลัมบัส แต่ทุกปีที่ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้สูญเสียตัวตนมากขึ้นเรื่อย ๆ และวัฒนธรรมที่พวกเขาปกป้องมานับพันปีเช่นเดียวกับดินแดนที่พวกเขาดูแล

ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกตัวตน ศาสนา วัฒนธรรมและชุมชนของชนพื้นเมือง ดังนั้นเราจึงถูกสั่งสอนมาให้ปกป้องธรรมชาติ องค์ประกอบหลายอย่างของธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พืช, สัตว์, น้ำ, ผืนดิน, ฝน, ลม, ทะเล รากเหง้าของชนพื้นเมืองยังคงอยู่อย่างนั้นและจะหยั่งลึกในดินแดนที่ถูกขโมยไปในช่วงลัทธิล่าอาณานิคม

Audrey vs The Machine in Pacific Ocean. © Greenpeace / Emily Hunter

Audrey Siegl นักกิจกรรมจากชนพื้นเมืองของแคนาดาหน้าแท่นขุดเจาะน้ำมันของ Shell © Greenpeace / Emily Hunter

ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงบราซิล ฟินแลนด์ โมร็อกโก และไทย ชนพื้นเมืองทั่วโลกได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องวัฒนธรรมมาหลายศตวรรษ ซึ่งรวมถึงดินแดนของพวกเขาด้วย ผืนดินคือแหล่งวัฒนธรรมของพวกเขาและเป็นส่วนสำคัญที่ถูกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

ทุกวันนี้ชนพื้นเมืองเป็นแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อปกป้องวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ปกป้องดินแดนที่ใกล้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงปกป้องแหล่งน้ำ สัตว์ทั้งหลาย และปกป้องคนที่ช่วยพวกเขาปกป้องผืนดิน

พวกเรารู้ว่าความยุติธรรมว่าด้วยภูมิอากาศหมายถึงอธิปไตยของชนพื้นเมือง ดินแดนดั้งเดิมของชนพื้นเมืองนั้นมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 22 ของพื้นผิวโลก แต่พื้นนี้เหล่านี้ยังคงไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกถึงร้อยละ 80 ความหลากหลายทางชีวภาพนี้กำลังถูกคุกคามจากการทำเหมือง การขุดเชื้อเพลิงฟอสซิล การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรักษาพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาตินั้นมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของชนพื้นเมือง และเริ่มต้นด้วยการปกป้องและยืนยันสิทธิรวมหมู่และสิทธิส่วนบุคคลของชนพื้นเมือง

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมืองและชุมชนอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและปัญหาสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่อื่น ๆ นั้นบรรลุผล กรีนพีซสากลและองค์กรแนวร่วมต่างๆกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้ การประชุมนี้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะเน้นประเด็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการที่เคารพ ปกป้อง และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิของชนพื้นเมือง

Thousands Rally in Support of Native Nation in Washington D.C. © Amanda J. Mason / Greenpeace

การเดินขบวนเพื่อสนับสนุนสิทธิของชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา © Amanda J. Mason / Greenpeace

กรีนพีซร่วมยืนหยัดกับพันธมิตรชนพื้นเมืองของเราในการเคลื่อนไหวครั้งนี้

Indigenous Community Builds Tiny House in Pipeline’s Path in Canada. © Ian Willms / Greenpeace

กลุ่มนักรบบ้านจิ๋ว หรือ Tiny House Warriors © Ian Willms / Greenpeace

 • กลุ่มนักรบบ้านจิ๋ว (Tiny House Warriors)  ในแคนาดามีภารกิจที่จะหยุดท่อส่งน้ำมันโดยการสร้างบ้านเล็ก ๆ สิบหลังตามแนวท่อเพื่อปกป้องการบุกรุกจากท่อส่งน้ำมันโดยเป็นระยะทางประมาณ 518 กม.
Protest at Standing Rock Dakota Access Pipeline in the US. © Richard Bluecloud Castaneda / Greenpeace

การประท้วงของชนพื้นเมืองในรัฐดาโกต้า ความพยายามของเผ่าที่จะหยุดการก่อสร้างท่อส่งก๊าซดาโกต้าไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นการประท้วงความอยุติธรรมทางเชื้อชาติเช่นกัน © Richard Bluecloud Castaneda / Greenpeace

 • โครงการพลังของชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ฝึกอบรมการรรณรงค์โดยสันติให้กับนักเคลื่อนไหวชนพื้นเมือง
 • เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริการ่วมทำงานกับชนพื้นเมืองเพื่อปกป้องผืนดินจากการปนเปื้อนและอุตสาหกรรมโดยการนำกฎหมายธรรมชาติของชนพื้นเมืองมาใช้
 • Honor The Earth ในสหรัฐอเมริกามีภารกิจในการสร้างความตระหนักและร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชนพื้นเมืองรวมถีงพัฒนาทรัพยากรทางการเงินและการเมืองที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของชุมชนพื้นเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้ดนตรีศิลปะ สื่อ และภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง
Cacique Valto Datie with Solar Panels at Dace Watpu Village. © Otávio Almeida / Greenpeace

ชาวเผ่า Munduruku กับแผงโซลาร์เซลล์ที่อาสาสมัครของกรีนพีซมาช่วยติดตั้งให้ © Otávio Almeida / Greenpeace

 • Articulação dos Povos Indígenas ในบราซิลเป็นการเคลื่อนไหวระดับชาติเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง สร้างความเข้มแข็ง และรวบรวมชนพื้นเมืองเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและการโจมตีสิทธิของชนพื้นเมือง
 • Mídia Índiaในบราซิลเป็นเครือข่ายที่ช่วยดูการประชาสัมพันธ์ของนักเคลื่อนไหวชนพื้นเมืองรุ่นใหม่และเสริมความแข็งแกร่งให้กับเสียงของชนพื้นเมืองด้วยการเล่าเรื่องบนโซเชียลมีเดีย
 • Confederación Mapuche de Neuquén ในอาร์เจนตินา องค์กรที่กำลังทำงานเพื่อสนับสนุนประเด็นสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองโดยร่วมทำงานกับชุมชนพื้นเมืองของชาวมาปูเช (Mapuche)
Baka man (pygme tribe) in rainforest of Cameroon. © Steve Morgan / Greenpeace

ชนเผ่าปิ๊กมี่ในประเทศแคเมอรูน © Steve Morgan / Greenpeace

 • ชาวบากาทางใต้ของแคเมอรูนซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับการพลัดถิ่นของประชากรและการทำลายป่าของบริษัทบริษัทผลิตยาง Sudcam
 • ชนพื้นเมืองจากหมู่บ้านโลโคลามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่ทำงานร่วมกับกรีนพีซแอฟริกาในการจัดการป่าของชุมชน
 • หมู่บ้าน Irig N’Tahala ในจังหวัด Tiznit ทางตอนใต้ของโมร็อกโกได้รับความเดือดร้อนจากการโดนตัดไฟฟ้าและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าคุณภาพเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง เครือข่ายพลังงานแสงอาทิตย์ได้ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้ได้ใช้พลังงานที่สะอาดและไม่เสียค่าใช้จ่าย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกใช้ที่มัสยิด โรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและถูกนำไปใช้ในประเทศในแถบแอฟริกาเหนือและอาหรับ นี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างความเป็นอิสระในชุมชน และได้รับการสนับสนุนทางการเงินและการพัฒนาโดยชาวโมร็อกโค

ชนเผ่าเร่ร่อนของโมร็อกโค

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุกคามชีวิตกลุ่มชนพื้นเมืองเร่ร่อนในโมร็อกโก  ประมาณสองในสามของชาวโมร็อกโกอาศัยอยู่ทางใต้ของคาซาบลังกา จำนวนของชนพื้นเมืองร่อนเร่ลดลงร้อยละ 63 จากทศวรรษก่อนหน้า คลื่นความร้อนที่มีมากขึ้นและการขาดแคลนน้ำเป็นสาเหตุหลักของพลัดถิ่น
Indigenous Community in Western Siberia. © Denis Sinyakov / Greenpeace

ชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยใน Noyabrsk ของไซบีเรีย การรั่วไหลของน้ำมันและมลพิษอื่น ๆ กำลังทำให้แหล่งน้ำของพวกเขาเป็นพิษ © Denis Sinyakov / Greenpeace

Traditional Mud Men Dance. © Greenpeace / Natalie Behring

ชนเผ่าพื้นเมืองในปาปัวนิวกินีขณะทำการแสดงต้อนรับเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ © Greenpeace / Natalie Behring

 • อามานปาปัวในอินโดนีเซียที่ทำงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนชุมชนชาวพื้นเมือง 2,373 แห่งซึ่งมีถึง 17 ล้านคน
 • Bentara Papua ในอินโดนีเซียเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับชนพื้นเมือง

แฟ้มภาพชาวบ้านคลิตี้เดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี 2559 โดยถือภาพถ่ายสมาชิกครอบครัวซึ่งเสียชีวิตด้วย (ที่มา: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม)

 • ชาวบ้านคลิตี้ล่างที่เรียกร้องสิทธิ์ในฐานะที่เป็นชุมชนดั้งเดิม ให้กรรมการของบริษัทเหมืองแร่ที่เข้ามาก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบเยียวยาและฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วในระดับสูง

วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลกปีนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองให้กับนักกิจกรรมผู้กล้าหาญและผู้ปกป้องที่กำลังยืนอยู่แถวหน้าของการปกป้องสิ่งแวดล้อม การต่อสู้ของพวกเขาดูเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกเขา แต่พวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันนั้นคือความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เราขอสรรเสริญชนพื้นเมืองที่ร่วมปกป้องอนาคตของโลกใบนี้