All articles

 • โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง

  โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง เราจะเลือกใช้อะไรดีกับที่บ้าน หรือชุมชน พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ความเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริง แต่แบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรา?

  Greenpeace Thailand
 • เราได้อะไรจากกฏหมายพลังงานหมุนเวียน (ฉบับย่อ)

  ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนอะไรได้บ้าง ? ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลเสียอย่างไร ? ประสิทธิภาพของกฏหมายพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ? และคำถามอื่นๆ มีคำตอบอยูที่นี่

  Greenpeace Thailand
 • ปฏิวัติพลังงานผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน

  การขยายตัวของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยขณะนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่าเราก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานแล้ว สิ่งที่เป็นความหวังของเราทั้งหลายในฐานะพลเมืองคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของนโยบายพลังงาน

  Greenpeace Thailand
 • รายงานประจำปี 2554

  ในปีพ.ศ. 2553 เราได้เฉลิมฉลองโอกาสที่กรีนพีซ เอชียตะวันออกเฉียงใต้ครบรอบ 10 ปีในการทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค และในปี พ.ศ.2554 ก็นับเป็นจุดก้าวย่างที่สำคัญของกรีนพีซทั่วโลก เนื่องจากเรามีอายุครบ 40 ปี ตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นขององค์กรขึ้นมา

  Greenpeace Thailand
 • ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินลำห้วยคลิตี้ พ.ศ. 2555

  สารตะกั่วห้วยคลิตี้ ผลศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในลำห้วยคลิตี้ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยหน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "14 ปี คลิตี้รอคอย...ถึงเวลารัฐต้องแก้ไขจัดการ"

  Greenpeace Thailand
 • เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย

  บริษัทเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ชั้นนำทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อวงจรมลพิษโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไร การทดสอบโดยการซักล้าง "เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย" เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงตรวจสอบเชิงปริมาณ ซึ่งตรวจหาปริมาณสารเคมีอันตรายใน กลุ่มโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจากการซักเสื้อผ้าที่มีสารเคมีเหล่านี้ ปนเปื้อนอยู่

  Greenpeace Thailand
 • บทเรียนจากฟูกูชิมา อย่าปล่อยให้อุบัติภัยนิวเคลียร์ซ้ำรอย

  เหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นและคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

  Greenpeace Thailand
 • ก่อน “กลาย” เป็นอื่น

  ‘โหมเราขอกำหนดอนาคตตนเอง’ จากท้องทะเล สู่ ผืนแผ่นดิน : จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก ชายทะเลที่ทอดยาวระหว่างสิชลกับท่าศาลาเป็นผืนน้ำและแผ่นดินเรียงยาวประมาณ ๓๐ กม.บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นที่อาศัยของชีวิตคนหลายพันครัวเรือน ร่วมหมื่นชีวิตแต่ละครอบครัวชีวิตล้วนผูกพันอยู่กับผืนน้ำและหาดทรายตลอดจนธรรมชาตินานาชนิด ที่นี่คือ จิตวิญญาณของพวกเขา ผืนน้ำคือจิตวิญญาณ ชายหาดคือจิตวิญญาณ ป่าละเมาะและป่าชายเลนคือจิตวิญญาณ และองค์ประกอบที่คนภายนอกเห็นเป็นเพียงความสวยงามทางทัศนียภาพ เเต่สำหรับคนที่นี่ ทั้งหมดคือชีวิต อ่านหรือดาวน์โหลด ที่นี่

  Greenpeace Thailand
 • บันทึกถ่านหิน Coal Diary 2555

  ถ่านหินอาจเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีราคาถูกที่สุดในตลาด แต่สิ่งที่ไม่ได้นำมาคำนวณในต้นทุนจริงของถ่านหินนั่นก็คือความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

  Greenpeace Thailand
 • รายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” 2 ปัญหาที่ถูกละเลย

  รายงานเสื้อผ้าสกปรก 2 พบว่าเสื้อผ้าและรองเท้าที่ทำจากผ้าซึ่งวางขายอยู่ทั่วโลก มีใช้สารในกลุ่ม โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และจะแตกตัวเป็นโนนิลฟีนอล (Nonylphenol หรือ NP) ซึ่งเป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนานในห่วงโซ่อาหาร มีคุณสมบัติรบกวนกลไกการทำงานของฮอร์โมน และเป็นอันตรายได้แม้ในระดับเพียงเล็กน้อย

  Greenpeace Thailand