ผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 ในครั้งนี้จะน้อยหรือมากนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกทำ และทางเลือกควรอยู่บนพื้นฐานของ “คุณค่า” คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความกล้าหาญ การร่วมมือกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดถือเสมอ

สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราในตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อป้องกันการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (nCoV) นอกจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยแพทย์ที่จะช่วยพวกเราแล้ว เราสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)

กรีนพีซเปรียบเสมือนครอบครัว และในตอนนี้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนกำลังเผชิญกับความท้าทายของการระบาดของโควิด – 19 เราต่างอาศัยอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้ เรากำลังเป็นห่วงครอบครัวของเราว่าพวกเขาอาจเข้าไม่ถึงการดูแลของระบบสาธารณสุข เราต่างทราบดีว่าในตอนนี้เราจะหาความสมดุลทางอารมณ์ของเราได้ยาก แต่หากเราทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้ดีเราจะพบว่าในวิกฤตนี้ ห้องนั่งเล่นที่เคยเงียบเหงาของเรากลายเป็นห้องสำหรับกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างลูก ๆ หรือคู่ชีวิตของเรา และยังมีเวลากลับมาร้องเพลงเก่า ๆ ที่เราเคยชอบอีกด้วย เราหวังว่าคุณจะพบโอกาสแบบนี้ รวมทั้งทางออกจากปัญหาต่าง ๆ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในสภาพการณ์ที่เต็มไปด้วยความกังวล สับสน และไม่แน่นอนแบบนี้ คือการใช้เวลาเพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัวและของตัวเราเอง

ที่ผ่านมา เราเป็นประจักษ์พยานถึงความกล้าหาญ การร่วมมือกัน และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายชุมชนที่มอบแรงบันดาลใจและย้ำให้เห็นถึง “พลังมวลชน”

เราจะเห็นความปรารถนาที่ไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่บนโลก แต่เพื่อการเติบโต เราจะยังคงยืนหยัดและร่วมมือกันอย่างดีที่สุดในฐานะเพื่อนมนุษย์ ในช่วงเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ยาก

เราจะช่วยกันเล่าขานเรื่องราวของความเห็นอกเห็นใจกันและกัน เราร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับความหวาดกลัวและการกล่าวโทษให้ร้ายต่อกัน

เราเข้าใจดีว่าในการรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงเฉียบพลันและผลสะเทือนของระบบเศรษฐกิจที่จะตามมา ทางเลือกที่เกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศที่เรื้อรัง

เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สร้างเงื่อนไขที่จะทำลายโลกและสุขภาพของทุกชีวิต การที่จุดพลิกผันด้านสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2573 กำลังใกล้เข้ามาในทุกขณะ การลงทุนต่างๆ ต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของทุกชีวิตและโลกของเรา ทุนสาธารณะจำนวนมหาศาลซึ่งเคยขาดแคลนนั้น จะต้องถูกใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น เป็นอนาคตที่ผู้คนและโลกอยู่ด้วยกันได้อย่างสมานฉันท์ ที่ที่ทุกชีวิตสามารถเติบโตอย่างแข็งแรง เราจะต้องทำให้บรรดาผู้นำทั้งหลายแสดงความรับผิดชอบ

เราต้องระแวดระวังไม่ให้การใช้แรงงานด้วยค่าแรงแสนต่ำหรือที่ต้องเสี่ยงกับสารพิษในแต่ละวันเป็นเรื่องที่สาธารณชนยอมรับ  สิ่งที่เรียกว่า “ลัทธิช็อก(shock doctrine)” (หรือ การฉวยใช้วิกฤตผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่บรรษัทเอกชน) ดำเนินต่อไป เงินดอลล่าร์ ยูโร เยน จำนวนมหาศาลกำลังถูกอัดเข้าในระบบเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัส กำลังเกิดกฏกติกาที่ถูกกำหนดโดยคนกลุ่มเล็กๆ

เราต้องสนับสนุนการลงทุนเพื่ออนาคต แทนที่จะหันไปมองอดีตเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน เราควรมองอนาคตเพื่อที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ควรทำ นั่นคือ อนาคตที่เปิดกว้าง มีความร่วมมือ มีสันติ สมดุลกับธรรมชาติ และถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ไวรัสนี้ไม่มีสัญชาติ ไม่มีระเบียบวาระหรือการถือข้างทางการเมือง มันแพร่กระจายไปที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรตามที่มันจะทำได้ สิ่งเดียวที่สามารถหยุดได้คือความเป็นชุมชนและความร่วมมือร่วมใจ

นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับการตำหนิหรือการแบ่งแยก มีกลุ่มพลังมากมายในโลกที่กำลังทำอย่างนั้นเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ เราต้องเป็นผู้นำโดยเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการหยิบยื่นคุณค่า แพลตฟอร์ม และความรู้ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคม บางทีนั่นอาจหมายถึงการสร้างกัลยาณมิตรใหม่ในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการก้าวออกจากตัวเอง หรือการจมจ่อมอยู่กับวิธีการและความคิดเดิม ๆ

เราปรารถนา ต้องการ และคู่ควรกับบทใหม่ ๆ ของโลกที่เราจะเรียนรู้บทเรียนอันลึกซึ้งได้อย่างรวดเร็ว ระบุรากเหง้าของปัญหาได้อย่างครบถ้วน และเห็นความเป็นผู้นำทางการเมืองที่แท้จริงได้หยั่งรากลึกลง

เมื่อการระบาดของไวรัสนี้สิ้นสุดลง คุณลักษณะร่วมและศักยภาพในอนาคตของเราจะถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราเลือกเพื่อปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุด ไม่ใช่การปกป้องผลประโยชน์อุตสาหกรรมทั้งหลาย ซึ่งจะเข้มข้นมากขึ้นผ่านการถอดบทเรียนของเรา เราแต่ละคนโอบอุ้มโลกไว้ร่วมกัน โลกที่ดีกว่า โลกที่ความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือกันคือหัวใจของอนาคตที่ปลอดภัยและเป็นธรรมกว่าเดิม

มาร่วมกันก่อร่างอนาคตในวันนี้ ร่วมกันเขียนด้วยหัวใจของเราและของมนุษยชาติ

จาก เจนนิเฟอร์ มอร์แกน – ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ สากล และ แอนนาเบล โรเซมเบิร์ก – ผู้อำนวยการฝ่ายงานรณรงค์ กรีนพีซ สากล

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม