วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์  หรือ เอ๋ เชื่อว่างานศิลปะทุกชิ้นที่เธอสร้างขึ้นสามารถสะท้อน และช่วยขับเคลื่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

ตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย เอ๋ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุที่หลายคนคิดว่าคงไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วอย่างเศษผ้า กาว เศษพลาสติก กล่องอาหารที่ใช้แล้ว ฉลาก ฝาขวด ขวดพลาสติก ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อม

“ยิ่งพอศึกษาอย่างละเอียดยิ่งรู้ที่มาของวัสดุต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้เรายิ่งอยากทำผลงานศิลปะที่สะท้อนให้ผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่พวกเขาผลิตขึ้นมามันยังคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่ถูกจำกัดอย่างถูกวิธี ตัวการสำคัญอย่างพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) บางชิ้นที่ไม่จำเป็นควรหายไปจากชั้นวางของได้แล้วและนั่นหมายความว่าผู้ผลิตควรหันมาใส่ใจห่วงโซ่อุปทานของตนและถึงเวลาที่ควรรู้ได้แล้วว่า ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อปัญหาพลาสติกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้การที่เราจะลดจำนวนพลาสติกควรมาจากตั้งทางไม่ใช่ปลายทางอย่างชั้นวางของ”

ผลงาน Installation Art ที่จัดแสดงใน “Reuse Revolution ลด(พลาสติก)ให้กระหน่ำ!” ครั้งนี้มีชื่อว่า  “Wire Puller” เป็นงานประติมากรรมที่สร้างสรรค์มาจากขยะพลาสติกที่มาจากการเก็บขยะและตรวจสอบแบรนด์ (Brand Audit) โดยกรีนพีซ ประเทศไทย และจากผู้บริโภคที่ร่วมสำรวจขยะภายในบ้านของตนเองว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้เป็นของแบรนด์ใดบ้าง รวมถึงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม จนกลายมาเป็นงานศิลปะรูปมือจำลองของผู้ผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งของขยะเหล่านี้ สะท้อนว่ามือของผู้ผลิตซึ่งเลือกผลิตสินค้านั้น ๆ ออกมา คือ ต้นตอของปัญหามลพิษพลาสติกอย่างแท้จริง