เรื่องราวของบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำกับมลพิษทางน้ำในประเทศอินโดนีเซีย

กรีนพีซสากลได้จัดทำการสำรวจครั้งใหม่เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นไฮสตรีทขยายขอบเขตจากการสำรวจครั้งก่อน ๆ ที่ได้จัดทำขึ้นในประเทศจีน และประเทศเม็กซิโก อีกทั้งรายงานฉบับล่าสุดนี้ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากทำงานรณรงค์ “ล้างสารพิษ” (Detox) ที่เผยให้เห็นว่ากระบวนการผลิตสิ่งทอเป็นตัวการหลักในการสร้างมลพิษทางน้ำในประเทศซีกโลกใต้ได้อย่างไรบ้าง

การสำรวจนี้มุ่งศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ซึ่งพบสารเคมีอันตรายหลากชนิดถูกปลดปล่อยโดยตรงลงสู่แม่น้ำซิตารัมโดยไม่ผ่านการบำบัด โรงงานอุตสาหกรรมผู้เป็นต้นตอของปัญหานี้คือ โรงงานของบริษัทพีที จิสเท็กซ์ (PT Gistex) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก อันเป็นจังหวัดเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสมัยใหม่อย่างหนาแน่น กว่าร้อยละ 60 ของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอล้วนตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำซิตารัมทั้งสิ้น โรงงานต้นตอของปัญหาแห่งนี้ประกอบกิจการด้านการทอเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และใช้กระบวนการแบบเปียกต่าง ๆ  เช่น การฟอกย้อม การพิมพ์ลาย และการปรับผิวสัมผัสของเนื้อผ้าโดยการใช้สารโพลีเอสเตอร์

กรีนพีซเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานของบริษัทพีที จิสเท็กซ์ ผ่านจุดระบายน้ำเสีย 3 แห่ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบสารเคมีหลากชนิดในตัวอย่างน้ำทั้งหมด และสารเคมีหลายชนิดที่พบล้วนแต่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย บางชนิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และบางชนิดเป็นสารมลพิษที่ไม่ย่อยสลาย และจะยังคงปรากฏในสิ่งแวดล้อมอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลายาวนานหลังจากที่ได้ถูกปล่อยออกมา

การสำรวจโดยกรีนพีซสากลเผยให้เห็นว่า บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นระดับโลกมากมายมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือของ พีที จิสเท็กซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ (บริษัทสิ่งทอพีที จิสเท็กซ์: PT Gistex Textile Division) ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์กับบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำ และการที่โรงงานผู้ผลิตให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังในการจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมของตนอย่างสมบูรณ์แบบ ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย นอกจากนี้แล้ว ยังจำเป็นต้องมีการบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการปล่อยสารเคมีอันตรายและการนำสารเคมีที่ปลอดภัยมาทดแทน ทั้งในส่วนของภาครัฐและนิติบุคคล

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

บริษัทแก๊ป ไม่สามารถตอบข้อซักถามของกรีนพีซที่ว่า บริษัทแก๊ปมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทในเครือพีที จิสเท็กซ์กรุ๊ป หรือไม่ (และ/หรือกับบริษัทใดๆ ในเครือพีที จิสเท็กซ์) ภายในกำหนดระยะเวลาที่กรีนพีซกำหนดไว้ แต่กลับตอบข้อซักถามเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาไปแล้วถึง 6 สัปดาห์ และเลยกำหนดเวลาในการจัดทำรายงานฉบับนี้ไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลจากแก๊ปมารวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้ได้ทัน ทั้งนี้ จากอีเมลฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 แก๊ปให้การปฏิเสธว่าตนไม่ได้รับบริการจัดหาวัตถุดิบจากบริษัทสิ่งทอพีที จิสเท็กซ์ หากแต่ยอมรับว่าตนมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเครือพีที จิสเท็กซ์ กรุ๊ป
อ่านหรือดาวน์โหลด ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเทคนิค โดยศูนย์วิจัยกรีนพีซสากล

 

…Report updated on 26 April 2013.

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม