เปิดโปงอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอกับบทบาทในการปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำในประเทศเม็กซิโก

สายน้ำถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับวัฒนธรรมของประเทศเม็กซิโก แต่กระนั้นสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำกลับถูกคุกคาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมลพิษที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนกับภาวะขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค กว่าร้อยละ 70 ของแหล่งน้ำสะอาดในประเทศเม็กซิโกกำลังได้รับผลกระทบจากมลพิษหลายสาเหตุ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพสืบเนื่องมาจากมลพิษทางน้ำนั้นยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกันในหลายภูมิภาคของประเทศ

เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยีนส์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นแหล่งโรงงานตัวแทนผลิตรายสำคัญให้กับตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเม็กซิโกจึงถือเป็นประเทศที่สำคัญในด้านการอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาที่กำลังได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับกฎหมายที่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยแล้ว แหล่งน้ำในเม็กซิโกจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองมากที่สุด

จากผลการสำรวจในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอในประเทศเม็กซิโกได้พบว่ามีสารเคมีอันตรายหลากหลายประเภทในน้ำเสียที่ถูกทิ้งจากสองโรงงานหลัก ซึ่งทั้งคู่ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการซักล้างก่อนจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศเม็กซิโก

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม