ทุกวันนี้คนไทยกำลังเผชิญปัญหารุนแรงหลายอย่างอันเป็นผลพวงจากการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด รวมถึงเรื่องการไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษร้ายแรงในสิ่งแวดล้อมและความหละหลวมอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มศึกษาและรณรงณ์มลภาวะอุตสาหกรม (กศอ.) และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมและร่วมกันเผยแพร่รณรงค์เรื่อง “สิทธิการรับรู้ข้อมูลของชุมชน” โดยมุ่งที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพและชีวิตของพวกเขา และยังได้ร่วมกันก่อตั้ง “หน่วยกระป๋องตรวจมลพิษประเทศไทย” อันเป็นโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจากองค์กร Global Community Monitor (จีซีเอ็ม) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อรวบรวมหลักฐานการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชุนใกล้เคียงในรูปของมลพิษอากาศจากกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม