Rapporter

Halvt så mange køer og svin

maj 2019

Klimaanalyse af ikke-kvotesektorens og dansk landbrugs 2030-bidrag til at indfri 1,5-gradersmålet.

Less is more

marts 2018

Greenpeace har en vision om at reducere produktion og forbrug af kød- og mejeriprodukter med 50% i 2050. I denne rapport gennemgås de videnskabelige beviser, der beskriver, hvad der skal…