นอกจากการลดปริมาณรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ขนส่งมวลชน และการควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อย่างที่หลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ลองทำเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศแล้ว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขมลพิษทางอากาศที่กำลังฟุ้งอยู่ทั่วเมืองขณะนี้อีกด้วย

ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับเราและยังเป็นตัวช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ดีเลยทีเดียว

Urban City

ต้นไม้ช่วยดูดซับฝุ่น

จากงานวิจัยโดย TNC หรือ The Natture Conservancy รายงานว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆด้าน เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศและยังช่วยดูดซับฝุ่นที่กำลังเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ๆได้ ซึ่งหากเรามีพื้นที่สีเขียวมากพอ ก็สามารถลดปริมาณฝุ่นได้เฉลี่ยร้อยละ 7 – 24 และยังทำให้อากาศที่เราหายใจสะอาดขึ้นอีกด้วย โดยฝุ่นละอองจะลอยไปติดอยู่บนผิวใบไม้และเมื่อมีฝนตกลงมา ฝุ่นที่ติดอยู่บนผิวใบก็จะถูกชะล้างลงดิน งานวิจัยดังกล่าวศึกษาจากตัวอย่างในเมือง 245 เมืองทั่วโลก โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับวิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหามลพิษ

ต้นไม้ใหญ่เป็นชนิดต้นไม้ที่เหมาะจะเป็นตัวช่วยให้อากาศดีขึ้น อย่างไรก็ดี รายงานย้ำกับเราว่าเมืองใหญ่หลายๆเมืองที่กำหนดให้เป็นตัวอย่างในการศึกษาสูญเสียต้นไม้ไปมากกว่าปลูกเพิ่ม

แนวโน้มการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ใครหลายคนอาจได้ยินนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากกทม. ที่มีแผนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 220 ไร่ภายใน พ.ศ.2561 และจากการอัพเดทล่าสุดทางกทม.เริ่มดำเนินการไปแล้ว 20 ไร่

ปัจจุบันอัตราพื้นที่สีเขียวของกทม.ต่อคนอยู่ที่ 6.43 ตารางเมตร หรือประมาณห้องน้ำขนาดมาตรฐานในบ้านทั่วๆไป ในขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นควรมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ถือว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์มาก

air pollution bkk

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพียงอย่างเดียว แต่กรีนพีซหวังว่าการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกทม. ควรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐที่จำเป็นต้องกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ทั้งการควบคุมมลพิษจากการคมนาคม โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง รวมถึงปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอีกด้วย

Air Pollution in Bangkok. © Chanklang  Kanthong / Greenpeace
ขออากาศดีคืนมา

กรีนพีซเสนอให้กรมควบคุมมลพิษยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่

มีส่วนร่วม